Veelgestelde vragen

Drijvend wonen

Moet ik een hypotheek voor een huis of voor een woonboot afsluiten?

Er zijn goede argumenten om de havenloft te beschouwen als een huis. Het ponton met daarop de woning wordt ‘aard- en nagelvast’ geklonken rond een meerpaal in de bodem van de haven. Daarna is de woning uitsluitend nog te verwijderen nadat de gemeente een sloopvergunning voor de bebouwing op deze locatie heeft afgegeven (verslepen is alleen mogelijk na het verbreken van de verankering).

De projectnotaris (Govers Spil Notarissen) heeft dit specifieke project bestempeld als onroerend goed en de Rabobank volgt dit advies in deze. Dit biedt kopers een aantal substantiële voordelen. De Rabobank is nauw betrokken bij dit project en garandeert haar medewerking aan het vinden van de juiste hypotheekvorm voor potentiële kopers. Ook Triodos Bank is aangehaakt als mogelijke hypotheekverstrekker op dit project met hoge duurzaamheid. Uiteraard staat het kopers vrij om ook met andere hypotheekverstrekkers over de mogelijkheden in gesprek te gaan.

Moet ik liggeld betalen voor het ponton waarop de havenloft staat?

Als eigenaar van een havenloft betaal je geen liggeld voor het ponton. Het ponton komt te liggen op een eigen waterkavel, dat in eeuwigdurende erfpacht wordt uitgegeven. De erfpacht wordt eenmalig afgekocht.

Is de havenloft autarkisch?

De havenloft is deels zelfvoorzienend. Elke havenloft heeft wel een vaste aansluiting op het waternet en het energienet. Er is geen aansluiting nodig op het riool. De zuivering van het afvalwater verloopt via een inpandige Individuele Behandeling Afvalwater (IBA-systeem), waarna het schone water mag worden geloosd op het oppervlaktewater.

Voor het opwekken van energie wordt iedere woning standaard uitgerust met zes zonnepanelen; afhankelijk van je voorkeur is uitbreiding van het aantal zonnepanelen mogelijk.

Is de havenloft verplaatsbaar?

De havenloft is technisch gesproken verplaatsbaar. Hij wordt dan ook vanaf de bouwplaats RDM over het water versleept naar zijn plek, om daar verankerd te worden. Maar eenmaal verankerd op zijn plek in de Nassauhaven is de woning niet meer verplaatsbaar (tenzij je een sloopvergunning zou verkrijgen en de verankering verbreekt).

Kunnen bij extreme kou problemen ontstaan door ijsvorming rondom het ponton?

Het ponton wordt vervaardigd van beton en is bestand tegen extreme kou. Er zijn geen problemen door ijsvorming te verwachten.

Moet ik liggeld betalen als ik een bootje bij mijn ponton aanleg?

Bij elke havenloft is een ligplaats voorzien (10×4 meter) op de eigen waterkavel. Voor havenloftbezitters zal daarom geen sprake zijn van liggeld voor het aanleggen van een boot bij hun woning.

Duurzaamheid

Hoe energiezuinig is de havenloft?

Landelijk is vastgelegd dat de energiezuinigheid van woningen wordt uitgedrukt in het energielabel (A-G) en de energieprestatiecoëfficient (EPC*). Alle nieuwe woningen in Nederland dienen te voldoen aan de eisen voor een EPC van 0,4 (energielabel A). Hoe lager de EPC-waarde, hoe energiezuiniger de woning.

Een havenloft (casco-uitvoering) heeft volgens de berekening een EPC van circa 0,1. Dit is dus aanzienlijk zuiniger dan de huidige eisen voor nieuwbouw. Dit komt met name door de plaatsing van zes zonnepanelen en de installatie van een pellet-cv-installatie.

* Voor meer informatie over EPC verwijzen we naar bewustnieuwbouw.nl

Gaat de woning niet kraken bij veel wind?

Nee, er is geen kraken te verwachten. Het gekozen bouwsysteem staat bekend om zijn soliditeit en stijfheid.

Waarom worden aluminium kozijnen toegepast? Kunnen deze een koudebrug veroorzaken, waardoor energie verloren gaat?

De grote voordelen van aluminium zijn het lage gewicht, het onderhoudsarme karakter en de lange levensduur. Aluminium kozijnen geven de havenloft bovendien zijn industriële uitstraling. De profielen hebben een koudebrugonderbreking en een zeer goede isolatiewaarde.

Kunnen we sedumbedekking op het dak leggen?

Sedumbedekking is mogelijk, maar maakt geen deel uit van de casco-oplevering. Overigens is de toegepaste dakbedekking wel geselecteerd op duurzame eigenschappen. Het materiaal loogt niet uit waardoor het hemelwater niet zal worden verontreinigd en zonder problemen kan worden geloosd op het oppervlaktewater.

Deze dakbedekking is geschikt voor het extra aanbrengen van sedumbedekking. Sedums zijn vetplanten, die vocht opnemen in hun bladeren. Sedumplantjes zijn zo sterk dat ze tegen langdurige droogte en warmte kunnen. Ze hebben een verkoelend effect en vangen fijnstof af.

Toegankelijkheid

Kan ik met mijn auto tot bij de loopbrug naar mijn ponton komen?

Het pad langs de haven naar de loopbruggen is een voetpad. Auto’s dienen geparkeerd te worden in de omgeving. Parkeergelegenheid is er onder andere in de straat Nassauhaven. Deze loopt parallel aan de haven, hemelsbreed op ongeveer 50-75 meter afstand. Parkeren is gratis (naar verwachting in de toekomst betaald).

Hoe regelmatig gaat de Nassaubrug open?

De Nassaubrug wordt op afroep geopend tussen 09.00-16.30 (met een uur voormelding).

Omgeving

De gemeente legt een natuurvriendelijke oever aan in de Nassauhaven. Waar precies en wanneer start ze daarmee?

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd aan de zijde van het Nassauhavenpark.

De gemeente wil daarmee meer diversiteit laten ontstaan in de visstand en de vegetatie in het havenbekken (de paling en de krabben doen het alvast goed). Een toename van deze variatie betekent dat de kwaliteit van het water enorm vooruitgaat. De gemeente wil zo ook bijdragen aan de belevingswaarde van de omgeving. Men is al begonnen met een klein proefstukje.

Kun je gezond zwemmen of pootje baden in de haven?

De zwemwaterkwaliteit is ons niet bekend. Hoe gezond zwemmen in de haven is, kunnen we daarom niet zeggen. Positief voor de kwaliteit is dat het water in beweging is door de werking van de getijden. Voor het overige geldt gezond verstand: geen water inslikken en jezelf afspoelen na de waterpret.

Let wel op voor je veiligheid. Zwemmen in de havens kan gevaarlijk zijn in verband met onvoorspelbare stromingen.

Heeft de gemeente extra plannen voor de inrichting van de buitenruimte?

Het Nassauhavenpark is in 2012 opnieuw ingericht. Op dit moment zijn geen extra plannen van de gemeente bekend voor de inrichting van de buitenruimte.

Wat zijn in het algemeen plannen vanuit de gemeente voor de wijk?

De gemeente voert met veel inzet het Nationaal Programma Rotterdam Zuid uit. Hiervan profiteert ook de omgeving van de Nassauhaven. Informatie hierover is te vinden op:

www.rotterdam.nl/wonen-leven/gebiedsvisie-feijenoord

www.rotterdam.nl/wonen-leven/opgave-nprz/handelingsperspectief-Feijenoord.pdf

Wat zijn de toekomstplannen voor het Unilever-terrein?

Er zijn ons geen concrete plannen voor het Unilever-terrein bekend. Volgens de berichtgeving in de krant wil Unilever het bedrijfsonderdeel dat o.a. margarine produceert verkopen. Wat dat gaat betekenen voor de vestiging aan de Nassauhaven is niet bekend.

Wanneer wordt gestart met de bouw van Feyenoord City?

De gemeente heeft ingestemd met de ontwikkeling van Feyenoord City. Informatie hierover kun je lezen op www.feyenoord-city.nl